Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

SOCIAAL PROGRESSIEVE SAMENWERKING

groepsfotoSociaal progressieve samenwerking in West-Friesland.
Samen sterk staan om deze regio een sociaal gezicht te geven.

REGIO – Een aantal lokale partijen uit de zeven West-Friese gemeenten bundelden recent hun krachten. SP – Enkhuizen, Progressief West Friesland (PWF) – gemeente Medemblik, OK(é) Partij – Koggenland, Progressief Drechterland slaan de handen ineen.

Wat is het doel van dit samenwerkingsverband?

Volgens fractievoorzitter van (PWF) Siem Zeilemaker: “Samen sterk staan om deze regio een sociaal gezicht te geven, want steeds vaker krijgen inwoners te maken met Gemeenschappelijke Regelingen en raden hebben vaak het gevoel buitenspel te staan. WerkSaam (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) is zo’n voorbeeld, maar ook in de zorg wordt er veel regionaal geregeld. En daar krijgen we vroeg of laat allemaal mee te maken.”

De eerste gezamenlijke bijeenkomsten zijn achter de rug. Zeilemaker is blij met de creatieve sfeer in het overleg. “Dit komt de inwoners van Medemblik ten goede.” “Kwetsbare inwoners maken zich grote zorgen. Daar willen wij als sociale partijen ons voor inzetten”, zegt Pieter Koning (PWF). Maria Weeber (PWF) benadrukt het voordeel van de samenwerking: “We kunnen als progressieve partijen in alle gemeenten in West-Friesland dezelfde stem uitbrengen, we houden elkaar op de hoogte. We zijn daardoor meer dan een lokale partij.”“Andere partijen binnen het overleg zijn jaloers op de actiebereidheid van PWF. Dat willen wij ook”, vult Wim Hoogervorst van SP Enkhuizen aan.
Een enthousiasme in het gemeenschappelijk belang, waarin men elkaar versterkt en inspireert om met nieuw elan en energie de uitdagingen van de komende jaren tegemoet te treden.
Samen staan we sterker!

Groet van Siem Zeilemaker,

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

Geen windturbines op Broerdijk

Stuurgroep ‘Tegenwind Turbinelocaties in de linten’. windmolen-nederlands-landschap

Goed nieuws voor omwonenden Broerdijk:
Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben 15 november vergaderd en daarin besloten dat Engie project Midwoud geen Windturbines mag bouwen op de Broerdijk.
( Zie de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS) Het is nu definitief geweigend
Dat is goed nieuws voor alle omwonenden uit Midwoud, Twisk en Benningbroec!
De stuurgroep Tegenwind is ook zeer tevreden met deze beslissing. Het argument dat dit gebied weidevogelleefgebied is- ook in 2017- heeft de doorslag gegeven. De Stuurgroep zal erop toezien dat dit gebied niet meer omschreven wordt als zoekgebied voor windturbines door de prov NH.
Ook zijn er 4 projecten in Amsterdam afgewezen en het Windpark in de Haarlemmermeer Zuid. De omwonenden in Amsterdam zullen daar teleurgesteld over zijn, zij wilden graag molens op het bedrijventerrein aldaar.
Maria Weeber

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VRAAGGESPREK OUDEREN

Veranderingen in de zorg.
Vraaggesprek ouderenzorg. Ga niet alleen !

Op Radio Hoorn was 22 oktober een ouderendebat te beluisteren.
In dit uur werd de ouderenzorg besproken, welke verbeteringen er nodig zijn en wie de belangen van ouderen goed behartigt.

Donderdag 27 oktober om 10.00 uur werd een voorlichting voor ouderen gegeven in de Plataan. in Zwaag. Een belangrijk onderwerp was; waar moet men op letten bij de keuze van een zorgverzekeraar.

Ik las in een onderzoek dat er van de honderd hulpvragers uit de gemeente Medemblik, maar negen weten dat ze iemand mee kunnen nemen bij een vraaggesprek, voor hulp. Doe dit niet alleen! Wie vraag je mee? De vrijwillige oudere adviseur (VOA) is een vrijwillige vraagbaak voor senioren. Meer weten? Bel 0229-201519 of 0228-584593. Zij geeft veel informatie over regelingen, voorzieningen en diensten. In de afgelopen twee jaar is namelijk zoveel veranderd: wijzigingen in de AWBZ, het persoonsgebonden budget, de ziektekostenverzekering en in de indicatiestelling voor zorg.

Ervaringen of tips: e-mail maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

Dagblad West Friesland 25-10-2016

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGEN in de ZORG

Eigen bijdrage

Goed nieuws voor de mensen die langer thuis blijven wonen.

Er is nu sneller duidelijkheid over de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding.
Op dit moment is het zo: dat de hoogte van de eigen bijdrage nog niet duidelijk is, bij de aanvraag voor hulp. Ook komt de rekening vaak maanden na begin en ook wel eens tegelijk (stapelrekeningen). Absoluut niet wenselijk. Daardoor stoppen mensen de hulp vaak, is gebleken. Dat geeft weer meer druk op de mantelzorgers. Weet wel dat eigen vermogen een hogere eigen bijdrage geeft.

Wat is het goede nieuws: als men bij u thuis komt om te praten over de aanvraag voor hulp (altijd iemand meenemen in dat gesprek!) kan men direct vertellen hoe hoog de eigen bijdrage wordt. De overheid heeft een app ontwikkeld waarin dat ter plekke berekend kan worden. Als de eigen bijdrage dan tegenvalt, kan men aandringen op een financiële tegemoetkoming. Er is geld over in de pot van de WMO, dus het hoeft niet meer zo te zijn, dat een op de vijf aanvragen de hulp niet kan betalen en stopt met de aanvraag.

Ervaringen of tips: e-mail maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

DAGBLAD voor WEST-FRIESLAND

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter