Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Veranderingen zorg .
Trots en waardig

Verpleeghuizen zijn vaak negatief in het nieuws: geen tijd voor bewoners, te weinig personeel op de afdeling of het personeel doet alsof de bewoners kinderen zijn. Veelgehoorde klachten.

Ik ken een vrouw van 90 jaar, die zelfbewust en krachtig leeft. Zij zit in een verpleeghuis, omdat ze zich lichamelijk niet meer kan verzorgen. Men bekijkt haar met argwaan, ze is te mondig. Die mevrouw is doodongelukkig daar. Op haar kastje ligt een briefje, dat ze vandaag om 11.30 uur mag plassen. Terwijl ze om 10.00 uur al nodig moet!

De Wet Langdurige Zorg betaalt de opname in een verpleeghuis. En daar is nu iets leuks mee aan de hand: in het Gooi wordt een experiment gehouden, waar mensen zelf bepalen hoe ze willen leven, ook als ze lichamelijk achteruit gaan. Zie: levenzoalsjewilt@waardigheid en trots.nl. De 90 jarige dame gaat hierdoor terug naar een aanleunwoning, met dagbesteding en nachthulp. Ze is weer trots en schaamt zich niet meer! Als dit experiment slaagt, komt het in 2018 naar Medemblik.

Ervaringen of ideeën, stuur ze naar maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

CURSUS RAADSLID

Introductie cursus voor raadslid voor inwoners uit de gemeente Medemblik:
22 maart/29 maart/5 april
Heeft u interesse om raadslid of commissielid te gaan worden van Progressief West Friesland Medemblik in 2018? Wilt u meer weten over het besturen van uw gemeente? Progressief West Friesland geeft een gratis oriënterende cursus voor raadslid.
Het betreft een introductie en twee avonden over de werkwijze van het raadswerk: woensdagavond 22 en 29 maart en 5 april van 19.30 tot 21 uur. Plaats: gemeentehuis in Wognum. Aansluitend kunnen de cursisten met begeleiding een commissievergadering en een raadsvergadering bijwonen. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend in een prettige sfeer. Belangstellenden moeten minimaal 17 jaar oud zijn in 2017 en in de gemeente Medemblik wonen. Geïnteresseerd om deel uit te maken van de actiegerichte en inspirerende PWF leden? Meer weten over de cursus? Bel Maria Weeber; weeber@euronet.nl of 0229 572258 of meld je aan bij de fractie voorzitter Siem Zeilemaker: 06-22275179. Kijk op www Progressief West Friesland.nl voor meer informatie over PWF.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

STUURGROEP TEGENWIND

Stuurgroep Tegenwindturbines in de Linten hekelt besluitvorming van PS Noordholland over Windpark Westfrisia.

Provinciale Staten heeft besloten dat er 5 turbines gaan komen in Zwaagdijk Oost op 500 meter van bebouwing. De Stuurgroep, opgericht door Progressief West Friesland, heeft het hele besluitvormingsproces van het windpark Westfrisia op de voet gevolgd. Ze sprak in bij elke vergadering van de Staten. Ze heeft met eigen ogen het draaikonten gezien van de grote partijen, D66, CDA en VVD. Deze partijen hebben afspraken lopen met hun Gedeputeerden en ze verzinnen dan echt alles om beleid te maken wat daarop klopt. Dat heet toegeschreven beleid of gelegenheidsplanologie. Zij noemen zelf, dat ze geloofwaardig moeten besturen voor de
Ondernemers. Daarbij lopen ze alles voorbij: inspraak met hun eigen kiezers, genomen besluiten op inhoud, vastgelegde afspraken met de gemeente. Ze verschuilen zich achter zelfopgestelde nota. De Stuurgroep heeft het allemaal kunnen aantonen met bewijs. Het is schande, op de manier waarop het CDA, D66, VVD en de PvdA alleen maar hun gedeputeerde achterna lopen En vreselijk naar voor de inwoners van de dorpen op de Zwaagdijk. Ze waren landelijk gebied, toen waren ze stedelijk gebied geworden, omdat er 5 windturbines moesten komen. En nu vandaag hoorde ik dat ze weer landelijk zijn en verstedelijkt gaan worden. Ondanks het zorgvuldig afgewogen beleid van de gemeente Medemblik over de kostbare lint bebouwing en karakteristieke doorkijkjes. Dit verhaal gaat nog een staatje krijgen.
Maria Weeber

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

WINDMOLENS

Geachte Statenleden van de commissie RWW

Ik ben Siem Zeilemaker van Progressief West Friesland van de gemeente Medemblik

1. Ik zie woede en onmacht van 1200 inwoners van Zwaagdijk

2. Ik lees een weloverwogen besluit van de gemeente Medemblik om dit windpark niet toe te staan. Ik heb als fractievoorzitter meegewerkt aan de landschapsvisie 2017 van de gemeente en daarin zijn de basisuitgangspunten dat onze17 kernen van Medemblik onderling verbonden worden met onbebouwde groene weidse zones. Dus in de kern (stedelijk gebied) kan gebouwd worden, buiten het grensgebied van de kern niet. Dat komt overeen met de visie van de provincie. Dat geeft veel hoofdbrekens om te besturen, maar het lukt ons in de gemeente.
Ik zie dat deze voorgenomen windlocatie is gelegen in een onbebouwde groene weidse zone. WF kenmerkt zich door dorpen met allen hun eigen cultuur en karakteristieken.
Het argument dat dit gebied verstedelijking lijkt te krijgen door de een supermarkt even verderop, of door het bedrijventerrein WFO weer verderop, dan kan ik u vertellen dat de Jumbo in de kern Zwaagdijk oost is gelegen en de WFO in de kern ligt ??
Het bedrijventerrein Zevenhuis ligt in het stedelijke gebied Hoorn. Deze locaties zijn toegestaan in de landschapsvisie.
Het is dus niet toegestaan om het windpark Westfrisia op deze locatie te bouwen en het is onterecht dat de ARO en de Ged. Staten van NH dit als verstedelijking zien. Het ligt tussen de kernen in. De ARO is blijkbaar niet op de hoogte van het landschapsplan 2017

3. Waar vind ik het besluit dat de provincie NH dit verstedelijkt vind? Ik zie een nota met de suggestie, maar ik zie nergens een besluit. Ik zie wel een besluit bij de vastgestelde PIP van de West Frisiaweg. Daar is procedureel verklaard dat ten noorden van de Westfrisiaweg het landelijk gebied is. En daarin ligt dit gebied voor een groot deel.

4. Of is het zo dat GS zomaar een regel maakt, dit omschrijft in deze PIP en dat dit dan daardoor is aangenomen is?. Als u met deze pip akkoord gaat? Dat is een vreemde manier van besluitvormen. U als Provinciale staten dient de feiten te controleren.

5. Ik lees dat dit windpark een belangrijke bijdrage levert (10-13 megawatt) aan de opgave van 685 megawatt? Dat is 0,52 % Kunt u met droge ogen zeggen dat dit belangrijk is?

6. Ik adviseer u, een alternatieve locatie aan te wijzen (bijvoorbeeld 65 megawatt in Amsterdam) en deze locatie niet toe te staan. U hebt een besluit genomen in uw commissie en in PS dat 600 meter afstand tot bebouwing de goede RO is

Samenwerken sterkt de Staten.
Deze minachting aan samenwerken met de gemeente en aan zoveel inwoners is respectloos.

Groet van Siem Zeilemaker,

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

GEVANGEN IN EEN UITKERING

Veranderingen zorg.
Gevangen in een uitkering

Werk is belangrijk. Het geeft een persoon zelfrespect, een netwerk en hopelijk voldoende geld om de kerstdagen wat aangenamer te maken. Maar stel je voor: morgen komt je werkgever langs en zegt: “Ga jij maar eens afval langs de weg oprapen”, terwijl je andere kwaliteiten hebt. Dat is wat mensen meemaken die langdurig in de bijstand zijn: zij hebben gebrek aan perspectief op een fatsoenlijke baan. Zij moeten in trajecten meedoen, die wel werkervaring opdoen, maar zonder dat dit aansluiting heeft op de mogelijkheden of wensen van de mensen zelf. Anderen bepalen wat jij moet doen, je moet luisteren naar wat anderen met je voorhebben. Terwijl mensen tot veel in staat zijn, als ze zich gewaardeerd voelen en er oprecht naar hen geluisterd wordt. De re-integratie trajecten zijn wel voordelig voor de werknemer: hij heeft op een goedkope manier werkkrachten en na een halfjaar wordt er weer gewisseld voor andere goedkope krachten. Maar mensen die dit meemaken: zich een halfjaar inzetten en hopen op een contract, op een CAO en dan weer als een draaideur terug bij WerkSaam belanden; dat heet gevangen in een uitkering.

E-mail uw ervaringen naar maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

WEER EEN ACTIE VAN PWF

PWF heeft tijdens de vergadering van de gemeente Medemblik een steunbetuiging gevraagd aan alle raadsleden om de redacteuren van het NHD te steunen.
Er moet bezuinigd worden bij het NHD en er moeten veel redacteuren ontslagen worden. PWF verzet zich hiertegen met hand en tand. De raadsleden kunnen niet zonder een goede pers en de berichten van het regionale Dagblad voor Westfriesland zijn belangrijk voor een goede communicatie met de burgers
Hoe moeten zij anders weten bijvoorbeeld dat ze maandag om half vijf kunnen opstappen op de protestbus (zwaagdijk oost, bij de kerk)(gratis) die naar Haarlem gaat om te protesteren tegen de komst van 5 windturbines

Op de foto is te zien dat wij niet zonder de krant kunnen
groet

Maria Weeber

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter