Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VERANDERING ZORG INFO-AVOND DEMENTIE

Veranderingen zorg
Kom naar informatieavond dementie

De gemeente Medemblik verzorgt 28 juni in de Dres, Lange Dres in Nibbixwoud een informatiebijeenkomst voor partners, hulpverleners, familie van iemand met dementie. Beide avonden beginnen om 19.30 uur.
De gemeente is een dementievriendelijke gemeente, dus zij zetten zich in voor voorlichting en creëren een beter leefmilieu voor mensen die dementie ontwikkelen. Het netwerk dementie NHN ontwikkelde deze actie. Hiervoor is een app ontwikkelt en de gemeente gaat deze app verspreiden onder de inwoners.
In deze app voor mensen met dementie, zit niet alleen een digitaal fotoalbum, maar ook een dagprogramma, geheugenspellen en de mogelijkheid tot beeldbellen. Daarnaast houden mantelzorgers op afstand een agenda en logboek bij. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft inmiddels 35% een tablet of smartphone en dat percentage groeit snel. De techniek biedt mogelijkheden om mensen langer thuis te laten wonen. Het is vrij simpel: je hoeft het apparaat niet eens aan te zetten, dat gebeurt vanzelf. Het is net Star Trek. Het enige wat belangrijk is: houd de batterij opgeladen.

Medemblikkers: kom naar deze belangrijke avonden. Aanmelden via mantelzorg@medemblik.nl.

Reacties: maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERIG ZORG DEMENTIE

Veranderingen zorg
Gemeente Medemblik dementievriendelijke gemeente.


Een dementievriendelijke gemeente maakt afspraken met het Netwerk Dementie Noord Holland Noord. Een belangrijk doel is het creëren van een veilige leefomgeving en een onderwerp bij DV Gemeente is de financiële uitbuiting van mensen met een (beginnende) Alzheimer. Wist u dat één op de tien vijftigplussers financieel wordt uitgebuit?

Het begint vaak klein: door bijvoorbeeld geld achter te houden na het boodschappen doen. In de meeste gevallen wordt contant geld gestolen, gevolgd door spullen. M[aar het kan ook gaan om machtigingen. De uitbuiting kan lang doorgaan.

Signalen: plotseling geldgebrek voor basale levensbehoefte. Ontbreken of kwijt zijn van bankpassen. Brieven ontvangen van een incassobureau. Plotselinge testament wijzigingen.

Financiële uitbuiting is lastig aan te pakken. Vaak hebben de slachtoffers een band met de daders en zijn ze van hen afhankelijk. Door schaamte of angst durven slachtoffers/omstanders er vaak niet over te praten. Heeft u een vermoeden dat dit in uw omgeving plaatsvindt? Bel het wijkteam! Dat kan via 0229-856000. Een goede bewindvoerder/mentor weet veel over dit onderwerp. De gemeente gaat binnenkort hierover een bijeenkomst houden.

Reacties: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGEN ZORG. WONINGEN VOOR JONGEREN

Betaalbare woningen voor Jongeren in de gem. Medemblik.

PWF heeft gevraagd of er koopwoningen kunnen worden gebouwd onder een ton. SPECIAAL voor Jongeren. Zij krijgen immers moeilijk een vast contract op hun werk en een hypotheek en ze moeten haast wel eigen geld meenemen.
Er zijn grote producenten in het land die woningen maken van rond de 100.000 euro op basis van prefab woningen met eigen grond.
We hoorden dat in Wognum de gemiddelde kosten van 40 appartementen aan de Dirk Veermanhof circa 95.000 euro bedragen, inclusief grond.
In de gem Medemblik zou een woonvisie moeten komen die de investering per woning voor jongeren beperkt . De grond zou dan bijvoorbeeld in erfpacht kunnen worden uitgegeven, dat is goedkoper.
Er zouden ook betaalbare huurwoningen moeten worden gebouwd onder de 500 euro. We vroegen ook aan de gemeente hoe jongeren dat kunnen aangeven. Moeten ze dit melden in het gemeentehuis?
We kregen geen antwoord op onze vragen
Dus moet er actie komen vanuit de groep jongeren, die hiervoor in aanmerking wil komen. We gaan in september in Wognum een avond organiseren waarop een oproep wordt gedaan aan alle jongeren tot bijv. 28 jaar.

Reacties: maria.weeber@me.co

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

4 EN 5 MEI 2017

Bloemen namens PWF, Joyce en Siem . Vredesvuur opgehaald uit Wageningen door Loopgroep Medemblik.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG. BUREAUCRATIE

Bureaucratie viert hoogtij

Deze week wilde ik iemand verwijzen. Vroeger belde ik dan naar de huisarts en de instelling en overlegde welke onderzoeken er nodig waren en dan was er na de wachttijd een plek. Wat gebeurt er nu?: Ik bel naar de huisarts en de instelling en dan gaat het grote bureaucratische gebeuren plaatsvinden.

1: Is de zorgverzekeraar akkoord? (Als een opname geïndiceerd is door mij, dan is het belangrijk dat dit doorgaat, niet dat een zorgverzekeraar de macht heeft)

2. Ik ga zoeken naar onderzoeken. Het blijkt dat er drie GGZ”s betrokken zijn geweest met deze cliënt in het verleden.. Alle drie hebben ze niet de benodigde onderzoeken gedaan. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat er marktwerking is, dus zo goedkoop mogelijk handelen, (de ander zal het wel gedaan hebben(??)

Daardoor ontstaan er foute diagnoses.

3. De opname heeft onderzoek nodig vooraf, dus verwijzen zij naar hun poli, die deze cliënt dan kan registreren.( $) Daar is een wachtlijst. De wachtlijst met mijn opnameplek kan helaas niet samenlopen, dat moet na elkaar……Dus mijn cliënt is de dupe.

4. En daardoor is de hulpverlening duurder geworden en viert de lokettenterreur hoogtij.
Mail uw ervaringen:
maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG.ZORG VOOR JE BUUR

>Zorg voor je buurt:

Door twee dorpsgenoten werd ik aangesproken over de verpaupering van de (nieuw?)bouwwijk in Zwaagdijk. De huurhuizen zijn alweer 50 jaar oud en ze hebben nog nooit een opknapbeurt gehad. Als er huizen leegkomen, komt er geen gezin meer in en worden ze bewoond door alleenstaanden. Er spelen minder kinderen in de straat. Er is minder betrokkenheid met elkaar. Soms is er een inval van de politie doordat men wiet kweekt op zolder.

Ik heb dit verhaal doorgespeeld naar de dorpsraad en gevraagd om gezamenlijk overleg van woningbouwvereniging, gemeente Medemblik en dorpsraad. De leefbaarheid is namelijk een groot goed, wat aandacht nodig heeft. Het heeft gevolgen voor een dorp, als er minder kinderen zijn. De sfeer verandert. De scholen worden kleiner.

Dit overleg gaat de goede kant uit. Dus inwoners van Medemblik: Heeft u een verouderde nieuwbouwwijk in uw dorp of stad: kom in actie en vraag de dorps(stads) raad om actie.

Ook zie ik dat jongeren weinig mogelijkheden hebben om een huis te kopen in Medemblik. : ze hebben geen vaste aanstelling, waardoor een hypotheek moeilijk loskomt of er zijn te hoge hypotheekkosten. Er is echt woningnood voor hen!

Mail uw ervaringen:

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter