Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

BEHANDELING BEGROTING

Donderdag wordt in de gemeenteraad de begroting 2018 behandeld.

Daar staan een aantal prima zaken in, maar in de ogen van pieter en Siem kan het nog veel beter. Daarom hebben we moties en amendementen ingediend:
1. Amendement om geld beschikbaar te stellen om leningen te verschaffen aan mensen die hun huis gasloos willen maken. Tenslotte moeten alle woningen in 2050 gasloos zijn. Dat betekent in onze gemeente elk jaar meer dan 600 woningen van t gas af!!
2. Amendement om meer geld voor duurzaamheid. Medemblik heeft wel een mooi duurzaamheidsprogramma, maar stelt daar (bijna) geen geld voor beschikbaar.
3. Een motie voor (veel)meer fietsparkeerplaatsen, met name in de kern Medemblik. Tegelijk vragen we, samen met het CDA, om een fietsbeleid voor de hele gemeente. Meer ruimte voor de fiets!!
4. Een motie voor meer dienstverlening van de gemeente. Laat er in 9bijna0elke kern wekelijks een ambtenaar “thuiswerken” in bijv. het dorpshuis. Hebben mensen vragen dan kunnen ze daar terecht. Echt niet iedereen is digitaalvaardig.
5. wij als “gewone’ burger betalen voor het vuil dat veel bedrijven of winkels “gewoon” bij het huisvuil zetten. Zij betalen hier niets van. Onterecht, dus een motie.
6. Een leuke motie om meer mensen aan het sporten te krijgen; de verkiezing van de sportiefste straat van MEdemblik
7. Een gezonde motie: gratis fruit voor alle schoolkinderen.
8. Een motie om beleid te maken hoe radicalisering tegen te gaan.
9. Een motie om veel meer kinderen te bereiken die in Medemblik in armoede leven
10. Een motie om met alle mogelijke partijen samen meer te doen tegen woninginbraken.

Als je hier vragen over hebt bel of mail Siem of Pieter

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

LEERGELD HELPT

ACTIE PWF

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

PROTEST LAAGVLIEGROUTES

Oproep zaterdag 11 november:

Protestmanifestatie Laagvliegroutes

Maria Weeber

Zaterdag 11 november is er van 10-12 uur een informatiemarkt op Lelystad Airport. Vanuit de Overheid. Echter: Alle actiegroepen in heel Nederland organiseren een manifestatie, tegen de laagvliegroutes op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats: Lelystad Airport

Hierbij doen wij een oproep om vanuit West-Friesland mee te doen. Spandoeken maken, geluidstoeters en maskers meenemen. We vertrekken om 9.15 vanaf het terrein van Macdonald Schepenwijk in Enkhuizen: (vlakbij de dijk Enkhuizen Lelystad) Kijk uit naar een protestbord: Het luchtruim van West-Friesland is gesloten voor Lelystad airport.

Het is belangrijk dat we van ons laten horen want in november wordt het behandeld in de tweede kamer

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

STANKLUCHT HVC

MIDDENMEER

Afvalbedrijf HVC laat onafhankelijk onderzoek doen naar de stanklucht in de omgeving Middenmeer. Dat laat het bedrijf in een reactie weten aan NH Nieuws. Omwonenden van buurgemeente Medemblik zinnen ondertussen op acties. Zo hopen ze maatregelen af te dwingen om de overlast te verminderen.

Al langere tijd wordt er bij westenwind geklaagd over stank van de vuilstort in Middenmeer. Een groep omwonenden is de situatie inmiddels helemaal beu en wil nu onder meer een handtekeningenactie starten om een oplossing af te dwingen. “Er moet gewoon wat gebeuren”, vertelt één van de initiatiefnemers en raadslid voor Progressief West-Friesland, Siem Zeilemaker. “Bij HVC blijven ze maar ontkennen dat de lucht bij hen vandaan komt, maar dat is gewoon een leugen.”

Zurige lucht door openstaande deuren.
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied inventariseert de klachten. Volgens woordvoerder Joyce Duivenvoorde zijn er sinds half augustus 20 klachten geweest. “Het kan zijn dat er meer meldingen zijn geweest, maar dan bij HVC zelf”, vertelt ze. Bij een melding vertrekt de inspecteur vanuit Zaandam naar de plek van de melding en dan is het soms al te laat. “Deze week zijn we nog geweest, en toen nam de inspecteur een zurige lucht waar. We zijn toen naar de vuilstort gegaan waar openstaande deuren de oorzaak bleken. Daarover hebben we ook een gesprek gevoerd. Maar er zijn daar meerdere bedrijven in de omgeving die overlast kunnen veroorzaken, dus het is soms lastig te achterhalen waar de geur nu precies vandaan komt.”

HVC laat in een reactie weten dat er op de plek van de stort drie bedrijven actief zijn. “We hebben daar afval liggen en hebben afgesproken dit komend voorjaar weg te halen. We hebben bovendien een compost- en vergistingsinstallatie waarbij we al verschillende maatregelen hebben getroffen. Als er klachten zijn vragen we mensen ook gelijk te bellen”, aldus een woordvoerder.

Onafhankelijk onderzoek.
Ook zijn er in maart door de omgevingsdienst en HVC vier ‘eNoses’ geplaatst. Apparaten waarmee 24 uur per dag geuren worden gemeten. “De resultaten die we nu hebben, tonen aan dat de geur niet bij ons afkomstig is”, vertelt de HVC-woordvoerder. Toch wil het bedrijf nu onafhankelijk onderzoek laten doen. “We willen weten hoe het nu echt ziet, dat is het beste voor iedereen.”

De actievoerders zijn er niet gerust op ondanks de toezeggingen. “Tot nu toe blijft HVC ten onrechte maar volhouden dat de geur niet bij hen vandaan komt, terwijl dat wel zo is. Dat blijkt ook wel uit het incident met de open deuren deze week. We hebben er weinig vertrouwen in. Onafhankelijk onderzoek houdt wat ons betreft in dat HVC betaalt en wij mogen uitzoeken wie dat onderzoek gaat doen. Dat zou een oplossing kunnen zijn”, aldus Siem Zeilemaker.
www.nhnieuws.nl

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG , APP voor jongeren

Veranderingen zorg .
App voor jongeren .

Voor de jeugd zijn er apps die informatie geven over onder meer Haltstraf, LIJ-wijzer, slachtoffer geweld, VOG, herken mishandeling en de Privacywijzer.

Haltstraf: wie een taakstraf verwacht, kan op de app invullen wat hij/zij heeft gedaan en wat voor taakstraf daarop staat. Hoe een procedure gaat, hoelang dat moet en wat te verwachten. LIJ-wijzer: voor wie digitale hulp wil (voor gesprekken met jongeren en ouders). Wie niet naar een instelling wil gaan.
Slachtoffer van geweld? Kijk welke instellingen kan helpen bij schade of herstel.
VOG: bekijk kansen op de arbeidsmarkt, ook voor wie een straf onderging. Herkennen van mishandeling: help een kind in tien minuten door digitaal informatie te krijgen en te signaleren of te melden.
Op de Privacywijzer kan men lezen wat het recht is op privacy voor thuiswonenden of pleegkinderen.
Niemand mag informatie over een persoon zomaar delen met andere hulpverleners. Zoek op wat mag en niet.

Deze apps geven veel inzicht en een handleiding hoe te handelen: klik op www.jeugdconnect.nl.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG, SAAR aan huis

Veranderingen zorg .
Saar aan huis.


Ik las over Saar aan Huis, een particulier initiatief. Zij leveren aardige mensen, die mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Voor mensen die langer thuis willen blijven wonen. Ze komen bij je thuis voor begeleiding, onderhouden van sociale contacten, samen lezen, spelletjes doen, voorbereiden van (samen) maaltijden bereiden. Doktersbezoek, verzorgen huisdieren, onderhoud tuin. En noem maar op. Het zijn mensen die vanuit hun hart werken en die ervaring hebben in de ouderenzorg. Wie interesse heeft: log eens in op www.saaraanhuis.nl. Via een aanvraagformulier invullen vindt gratis thuis een intakegesprek plaats. Via PGB kan Saar betaald worden (via de WMO en gemeente).

WarmThuis is ook een mooie instelling. Zij bieden dagopvang (bijvoorbeeld in Zuidermeer of op het platteland in een boerderij) voor mensen die dementie hebben. Om de partner in de thuissituatie te ondersteunen. Zij hebben liefdevolle aandacht voor hun inwoners en met respect en vrijheid wordt de opvang verzorgd. Er zijn logeerhuizen en men kan er worden opgenomen. Er worden informatiemiddagen gehouden hoe dit werkt. Dinsdagmiddag 21 november in Oterleek is iedereen welkom. Aanmelden via 06-10833073 of via info@warmthuis.nl.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter